Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waarin ouders samen met personeelsleden meedenken en op een aantal punten meebeslissen over beleid op onze school.

De MR van OBS De Klimop bestaat uit een oudergeleiding (bestaande uit drie ouders) en een personeelsgeleding (bestaande uit drie leerkrachten).

MR oudergeleding
Marlous Verboogen en Joyce van den Broek

MR personeelsgeleding
Elfrie van Horssen en Suzanne Demeuraux


E: mrobsdeklimopnederweert@rbobdekempen.nl