Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen

Oudervereniging
 
Binnen onze school is een oudervereniging actief. De oudervereniging ondersteunt en coördineert een aantal activiteiten voor en met onze kinderen en draagt daarmee een (belangrijk) steentje bij aan de school. 

In de oudervereniging hebben zitting:

Oudergeleding:
Sandra Keijers (voorzitter/secretaris)
Marloes Manders (penningmeester)
Elles van der Horst
Elianne Kneepkens
Marjolein Verborgen
Joanie Claessen


Namens het personeel:
Joyce Bongers
Jacques Hanssen


Indien u vragen heeft of interesse in een plaats in de oudervereniging kunt u dit kenbaar maken via ov@obsdeklimopnederweert.nl