Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Lezen

Technisch lezen
Voor het technisch leesonderwijs gebruiken wij op school de methode Station Zuid. Dit is een methode voor voorgezet technisch lezen, waarmee de kinderen van groep 4 t/m 8 op een effectieve én stimulerende manier (verder) leren lezen. Naast een complete leerlijn voor technisch en vloeiend lezen bevat de methode een unieke leerlijn leesbevordering en literatuureducatie.  In groep 7 en 8 krijgen de kinderen 2 keer per week een les. Eén keer een basisinstructieles van 30 minuten en 1 keer een leesbevorderingsles van 45 minuten.

Eén, twee of drie sterren?
De methode heeft aandacht voor de zwakkere lezers ( *-kinderen), door extra opdrachten en extra instructie van de leerkracht.
Voor de gemiddelde lezers ( **-kinderen) staan er in het werkboek extra oefeningen en voor de sterke lezers ( ***-kinderen) zijn er oefeningen die wat abstracter zijn en moeilijkere woorden, zinnen en teksten bevatten. Daarnaast krijgen deze kinderen ook steeds een speciale opdracht ter voorbereiding op de leesbevorderingsles.

Nieuwsgierig geworden omtrent deze methode? Bekijk dan dit filmpje waarin een methodespecialist in 10 minuten vertelt hoe Station Zuid is opgebouwd:
Begrijpend lezen
Op school gebruiken wij de methode Grip op Lezen.
Deze methode hanteert een  7-tal leesstrategieën. De kinderen krijgen hiermee zelfvertrouwen en worden betere lezers. De 7 leesstrategieën van Grip op lezen zijn:

1. Doel bepalen: Waarom lees ik de tekst?
2. Voorspellen: Waar gaat de tekst over?
3. Voorkennis ophalen: Wat weet ik al over het onderwerp?
4. Herstellen: Wat doe ik als ik het niet meer snap?
5. Vragen stellen: Welke vragen zie ik?
6. Visualiseren: Welk plaatje past bij de tekst?
7. Samenvatten: Hoe vat ik de tekst samen?

Elke leesstrategie komt in elk leerjaar van groep 5 tot en met 8 terug.
De strategieën worden steeds verder uitgebreid.

Naast begrijpend lezen besteedt Grip op lezen in groep 7 ook aandacht aan studerend lezen. De kinderen oefenen hiervoor met de volgende twee vaardigheden;
. informatie en meningen vergelijken
. opzoekvaardigheden