Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Educatief ouderschap

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen beter presteren als hun ouders bij school betrokken zijn. Dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Educatief Ouderschap gaat ervan uit dat kinderen, ouders en school een gezamenlijke rol hebben om het onderwijs tot een succes te maken. Educatief Ouderschap houdt in grote lijnen in dat er ouders in school partner kunnen zijn op onderstaande gebieden: 

- informeel partnerschap:              samen staan voor activiteiten en werkzaamheden van de school.
- formeel partnerschap:                 samen staan voor schoolbeleid (bijvoorbeeld MR)
- didactisch partnerschap:             samen staan voor het leren van je kind
- pedagogisch partnerschap:         samen staan voor het welzijn van je kind
- maatschappelijk partnerschap:  samen staan voor de plek van je kind in de maatschappij/wijk/buurt
 
Teamleden van OBS De Klimop werken eraan om Educatief Ouderschap partnerschap 'handen en voeten' te geven.