Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie

Voor de vakken rondom wereldoriëntatie ( Natuur,/techniek, geschiedenis, aardrijkskunde) werken wij met Blink geïntegreerd.

Waarom sluit BLINK aan bij onze visie:
Thematisch gericht, burgerschap, geïntegreerd voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek. Daarnaast biedt de methode kinderen de mogelijkheid om te werken aan hun 21e -eeuwse vaardigheden want deze zitten in de methode ingebouwd.
Kinderen worden verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leerproces omdat ze zelf een onderzoeksvraag moeten opstellen. De leerkracht is meer coach en begeleider in dit traject.
De groepen zijn met één thema bezig dat voor de groepen 5/6 en 7/8 gelijk is. Hierdoor is groep doorbrekend werken mogelijk.

Wereldoriëntatie geïntegreerd
Door het geïntegreerde lesmateriaal van Blink  gaan kinderen dingen ontdekken die zij boeiend vinden en dat kan voor elk kind iets anders zijn. Zo ontdekken kinderen de wereld om zich heen niet gefragmenteerd maar geïntegreerd! 

Opbouw thema's
De thema's starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het gezamenlijke eindproduct aan bod komen. De intro bevat ook een aantal 'triggers' om de kinderen nieuwsgierig te maken en te bekijken wat ze aan voorkennis hebben. Vervolgens krijgen ze eerst een basis aan inhoud en vaardigheden geboden door middel van de geleide onderzoekslessen die je gezamenlijk met de hele klas doet. Daarna volgt de Test jezelf (wat weet ik nu al? wat vind ik interessant?) en gaan ze zelf aan de slag met hun eigen onderzoeksvraag. Ze doen onderzoek, maken een eigen product en werken samen toe naar de eindpresentatie. Elk thema eindigt met een evaluatie.
 
Engels
De methode  Groove.me voor groep 7 en  8
  • Per jaar zijn er 15 songs bestaande uit 2 lessen (lesson A en lesson B). Elke les duurt tussen de 45-60 minuten.
  • Na elke song, dus na twee lessen, is er een kennistoets waarin woorden en zinnen en bij niveau 3 ook grammatica wordt bevraagd. 
  • Elk jaar vernieuwen we een deel van de lessen, waardoor Groove.me altijd een actuele en aansprekende methode Engels blijft. 
  • Groove.me voldoet aan alle kerndoelen.

Onderdelen van een les:

  • Iedere les start klassikaal vanuit het digibord. Hierbij worden de leerdoelen besproken.
  • Na het klassikale gedeelte volgen de worksheets, waarmee kinderen zelfstandig aan de slag gaan. Dat kan naar keuze individueel of coöperatief. De verwerking kan volledig digitaal, met geprinte werkbladen of met werkboeken.
  • De antwoorden (answers) kunnen worden geprint en uitgedeeld of getoond op het digibord voor nabespreking
  • Aansluitend bij lesson A volgt de thuiswerkopdracht.