Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Leefstijl

Een van de speerpunten van onze school ligt in de sociale emotionele ontwikkeling van het kind. Hiervoor gebruiken wij ook de methode 'Leefstijl'. In een doorgaande lijn, vanaf groep 1 t/m groep 8, worden de kinderen aan het denken gezet, door vooral veel te doen en te praten met elkaar.
Om met Leefstijl te mogen werken heeft het team een training moeten doen.

Sociale en emotionele competenties
Leefstijl is een programma dat kinderen helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Om een aantal te noemen: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.

Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag en wordt het kind en de groep sterker.

Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen voor gezond en redzaam gedrag. In de handleidingen die bij het programma horen, wordt de aansluiting bij de kerndoelen uitgewerkt. De methode biedt naast sociaal-emotionele competenties ook gezondheidsvaardigheden. Bij gezondheidsvaardigheden speelt preventie een belangrijke rol.

Thema's
Het Leefstijl-programma voor primair onderwijs kent zes thema's die ieder jaar terugkomen. Hoe ouder de kinderen, des te dieper in wordt gegaan op de thema's. De zes Leefstijlthema's voor primair onderwijs zijn:

  1. De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep)
  2. Praten en luisteren (over communicatie)
  3. Ken je dat gevoel? (over gevoelens)
  4. Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)
  5. Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit)
  6. Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)