Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Coöperatief leren

Met coöperatief leren zie je de betrokkenheid, de zelfstandigheid en de prestaties van alle kinderen groter worden.

Op OBS De Klimop maken we gebruik van coöperatief leren. Dat betekent dat we werkvormen (structuren) inzetten waarbij communicatie en sociale-vaardigheid zeer belangrijk zijn. De werkvormen worden bij vrijwel alle vakken ingezet en de kinderen werken hierbij vaak samen.

Coöperatief leren
Het werken met Coöperatieve leerstrategieën is een effectieve aanvulling op de onderwijspraktijk van groep 1 t/m 8. Het is een middel waarmee de leerkracht tegemoet komt aan de natuurlijke behoeften van kinderen: praten en doen, dus interactie, actief en betrokken zijn. Coöperatief leren biedt voor kinderen en leerkrachten een gestructureerde wijze van samenwerking, waardoor leerlingen beter presteren en sociaal vaardiger worden.
Samenwerking wordt een steeds belangrijkere vaardigheid in onze maatschappij. Het vraagt vaardigheden van leerlingen en leerkrachten.
Coöperatief leren is een effectieve manier van samenwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van didactische structuren. Hierdoor leren leerlingen van en met elkaar en leren ze meer. De didactische structuren zorgen voor een actieve inbreng van kinderen. Dit zorgt ervoor dat de leerstof betekenis krijgt. Door echt met elkaar samen te werken leren leerlingen elkaar kennen en onderlinge verschillen te accepteren en te waarderen. Coöperatief leren zorgt voor respect en begrip.

Onderzoeksgegevens en ervaringen van leerkrachten laten zien dat leerkrachten die cooperatieve leerstrategieen goed hebben ingevoerd positieve opbrengsten in hun onderwijsaanbod hebben met betrekking tot:

  • leerprestaties op alle niveaus en op het gebied van elke leerstofinhoud
  • leerprestaties met name voor leerlingen die zwakker
  • verhoudingen tussen leerlingen uit verschillende sociale groepen. De interactie tussen leerlingen zorgt ervoor dat leerlingen beter met elkaar kunnen omgaan. Leerlingen krijgen meer begrip en empathie voor elkaar.
  • persoonlijke en sociale vaardigheden waaraan in onze maatschappij veel behoefte is.