Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Rekenactiviteiten

Wiskundige oriëntatie is gebaseerd op de behoefte om te onderzoeken, te achterhalen, te
voorspellen, te vergelijken en zeker te weten. Dit wordt bij de kinderen uitgelokt door o.a. het
spelen in de hoeken. Kinderen leren door rekenen ook praktische problemen uit het dagelijkse
leven op te lossen. We praten erover en vergelijken met elkaar de verschillende oplossingen.

Bouw -en constructie activiteiten
Kinderen ondernemen activiteiten met allerlei materialen zoals; tekenen, schilderen, knippen
en plakken, timmeren, bouwen met groot en klein materiaal (blokken, Lego, K'nex enz.).
Deze activiteiten hebben een verwantschap met spelactiviteiten, maar hebben toch een ander
karakter. Het gaat om het laten ontstaan van een product; er staat een zeker resultaat voor
ogen. Kinderen leren ook omgaan met schematische voorstellingen en bouwtekeningen.