Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Taalactiviteiten

Alle activiteiten van kinderen en leerkrachten vragen om interacties en dialogen. De gespreksactiviteiten zijn altijd aanwezig. Kinderen komen vooral verder door met elkaar én hun leerkracht in gesprek te zijn over hun spel of onderzoek en de vragen die ze daarbij hebben.
Goed communiceren omvat het luisteren en spreken, maar heeft ook invloed op het lezen en
schrijven. Ons belangrijkste uitgangspunt voor de lees-en schrijfactiviteiten is dat kinderen
geïnteresseerde lezers en schrijvers worden. Het begint in de onderbouw met het spelen in de hoeken.
Doen alsof je schrijft en leest: de dokter schrijft een recept uit, er wordt een boodschappenlijstje
geschreven, het recept lezen, enz. Kinderen ontdekken dat je boeken kunt lezen, zelf kunt schrijven.