Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Leefstijl 
Bij ons op school hanteren wij de methode Leefstijl m.b.t. de sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen.
De leerlingen leren hierbij zich de normen en waarden van de maatschappij op een praktische manier. Samen met klasgenoten en leerkrachten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed met elkaar omgaan' versterken.
De talenten die wij hierbij proberen te ontwikkelen zijn: zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen.
Leefstijl werkt niet alleen aan de emotionele intelligentie en maar ook de cognitieve intelligentie.

Gezond en redzaam gedrag
Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen voor gezond en redzaam gedrag.  De gezondheidsvaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Op steeds jongere leeftijd beginnen kinderen te experimenteren met roken, alcohol en drugs. De leeftijdsfase tussen tien en veertien blijkt een kritieke periode. Effectieve preventie moet daarom vóór die leeftijd beginnen, op de basisschool.

Thema's
Het programma kent 6 thema's die ieder jaar terugkomen. Hoe ouder de kinderen worden, des te dieper wordt er in gegaan op de thema's. Deze thema's zijn:
1) De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep)
2) Praten en luisteren (over communiceren)
3) Ken je dat gevoel? (over gevoelens)
4) Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)
5) Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit)
6) Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)


Via het ouderportaal wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.