Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen


Hoe verloopt de inloop bij de start van de dag? 
We starten om 08.30 uur en eindigen om 14.15 uur behalve op de woensdag dan is de eindtijd 12.00 uur. De kinderen blijven allemaal over op school onder toezicht van de leerkrachten. Aan het overblijven zijn geen kosten meer verbonden. 
Is er een inlooptijd?
* Vóór de eerste zoemer van 08.15 uur blijven alle kinderen buiten.
* Om 08.15 klinkt de eerste zoemer. De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen dan naar binnen. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben ook
   de keuze om buiten te blijven spelen, onder toezicht, tot de tweede zoemer gaat om 08.25 uur.
* Om 08.25 klinkt de tweede zoemer. Alle kinderen gaan naar binnen.
    Met ingang van het schooljaar 2021-2022 blijven de ouders buiten bij het halen en brengen van de kinderen. 
* Om 08.30 uur starten we met het onderwijs voor alle groepen.

Meegenomen tassen worden pas na de eerste zoemer in het kluisje gelegd, voor de kinderen die naar binnen gaan. Kinderen die buiten blijven spelen, nemen de tas mee naar binnen op het moment dat ze naar binnen gaan. Dit om opstoppingen in de gang te voorkomen.

De kinderen laten alle eten en drinken in hun tas zitten en stoppen deze in hun kluisje. Tijdens de ochtend- en middagpauze halen ze dit uit hun tas uit het kluisje. Alleen het drinken voor de middagpauze, dat gekoeld moet staan, wordt in de daarvoor bestemde bak gezet en gaat de koelkast in.

Bij slecht weer (regen, sneeuw) mogen alle kinderen naar binnen gaan, er is dan vanaf 08.15 uur geen toezicht buiten i.v.m. het slechte weer.

Aan het einde van de schooldag wachten de ouders/verzorgers buiten het schoolplein op hun kind(eren). 
Mijn kind is ziek. Hoe meld ik dit? 
U kunt uw kind het beste via het ouderportaal ziek melden voor 8.30 uur. 

Ik heb een vraag  of wil iets met jullie bespreken , hoe pak ik dat aan?
Schroom niet, zoek contact met de leerkracht. Dit kan via het ouderportaal of mondeling vanaf 14.30 uur. De leerkracht maakt z.s.m. een afspraak.

Wat voor schrijfgerei moet ik mijn kind meegeven?
De kinderen mogen voor in hun la een etui meenemen. Van school krijgen de kinderen een kleurdoos, een nieuw potlood en in januari een vulpen. De vulpen krijgen de kinderen eenmalig. Als de vulpen kapot gaat, zal de leerkracht in eerste instantie proberen die te repareren. Lukt dit niet, dan gaat de vulpen mee naar huis. Mogelijk krijgen de ouders de vulpen nog aan de praat, anders moeten zij zorg dragen voor een nieuwe vulpen.

Hoe zit het ook alweer met het eten en drinken voor in de pauzes?
De kinderen nemen voor het tien uurtje een beker drinken en fruit mee. Voor het overblijven nemen ze een lunchtrommeltje en een  beker drinken mee. Op woensdag hebben we koekendag, de kinderen mogen dan een koek meenemen. Graag alles voorzien van naam.

Mag mijn kind iets van thuis, bv. van een uitstapje, meenemen naar school?
Op maandag houden we een weekendkring. Dan mogen de kinderen ook spullen van thuis meenemen om te laten zien aan de rest van de groep. 

Hoe zit het met gymmen? Wat moet mijn kind dan meenemen?
Alle groepen gymmen op dinsdag. Groep 3 en 4 vertrekken van school met de bus naar de sporthal. 
De kinderen nemen gymkleding en sportschoenen mee en eventueel een washandje en/of handdoekje. Na het gymmen mogen de kinderen zich met een washandje opfrissen.
De gymtassen kunnen bewaard blijven in het kluisje. Voor iedere vakantie gaan de gymtassen mee naar huis. 

Wanneer nemen jullie de Cito-toetsen af?
In groep 3 nemen we in januari/februari  de volgende Cito-toetsen af: DMT (Drie-Minuten-Toets), Rekenen en Spelling.
In juni nemen we wederom bovenstaande toetsen af, evenals Begrijpend lezen.