Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen 


Hoe verloopt de inloop bij de start van de dag? 
We starten om 08.30 uur en eindigen om 14.15 uur behalve op de woensdag dan is de eindtijd 12.00 uur. De kinderen blijven allemaal over op school onder toezicht van de leerkrachten. Aan het overblijven zijn geen kosten meer verbonden. 
Is er een inlooptijd?
* Vóór de eerste zoemer van 08.15 uur blijven alle kinderen buiten.
* Om 08.15 klinkt de eerste zoemer. De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen dan naar binnen. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben ook
   de keuze om buiten te blijven spelen, onder toezicht, tot de tweede zoemer gaat om 08.25 uur.
* Om 08.25 klinkt de tweede zoemer. Alle kinderen gaan naar binnen.
    Met ingang van het schooljaar 2021-2022 blijven de ouders buiten bij het halen en brengen van de kinderen. 
* Om 08.30 uur starten we met het onderwijs voor alle groepen.

Meegenomen tassen worden pas na de eerste zoemer in het kluisje gelegd, voor de kinderen die naar binnen gaan. Kinderen die buiten blijven spelen, nemen de tas mee naar binnen op het moment dat ze naar binnen gaan. Dit om opstoppingen in de gang te voorkomen.

De kinderen laten alle eten en drinken in hun tas zitten en stoppen deze in hun kluisje. Tijdens de ochtend- en middagpauze halen ze dit uit hun tas uit het kluisje. Alleen het drinken voor de middagpauze, dat gekoeld moet staan, wordt in de daarvoor bestemde bak gezet en gaat de koelkast in.

Bij slecht weer (regen, sneeuw) mogen alle kinderen naar binnen gaan, er is dan vanaf 08.15 uur geen toezicht buiten i.v.m. het slechte weer.

Aan het einde van de schooldag wachten de ouders/verzorgers buiten het schoolplein op hun kind(eren). 

Mijn kind is ziek. Hoe meld ik dit? 
U kunt uw kind het beste via het ouderportaal ziek melden voor 8.30 uur. 

Ik heb een vraag  of wil iets met jullie bespreken , hoe pak ik dat aan?
Schroom niet, zoek contact met de leerkracht. Dit kan via het ouderportaal of mondeling vanaf 14.30 uur. De leerkracht maakt z.s.m. een afspraak.

Welke materialen heeft mijn kind nodig? 
De kinderen mogen een etui meenemen om losse materialen in te bewaren. Een agenda hebben kinderen nodig om het huiswerk in te leren plannen.  
De kinderen hebben eenmalig een vulpen van school gekregen in groep 3, die ieder jaar mee naar de volgende groep gaat. Indien de vulpen stuk gaat, zal de leerkracht deze in eerste instantie proberen te repareren. Mocht dit niet lukken, dan kunnen ouders via school een nieuwe vulpen kopen.

Hoe zit het met gymmen? Wat moet mijn kind dan meenemen?
Alle groepen gymmen op dinsdag. Groep 7 en 8 vertrekken vanuit huis met de fiets naar de sporthal en zijn er om 08.25 uur. Na de gymles fietsen ze gezamenlijk met de leerkracht terug naar school. We verwachten van de kinderen dat ze een veilige fiets meenemen. 
De kinderen nemen gymkleding en sportschoenen mee en eventueel een washandje en/of handdoekje. Na het gymmen kunnen de kinderen douchen. Zonder schoenen kunnen de kinderen helaas niet deelnemen aan de gymles. Kinderen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten voor vertrek van huis zelf hun gymspullen controleren. De gymtassen gaan na de gymles mee terug naar huis. Kinderen mogen op eigen gelegenheid naar huis fietsen om 14.15 uur. Er is voor kinderen ook altijd de mogelijkheid om met de leerkrachten terug naar school te fietsen. 

Wanneer nemen jullie de Cito-toetsen af?
In groep 8 nemen we in januari/februari  de volgende Cito-toetsen af: DMT (Drie-Minuten-Toets), Rekenen, Begrijpend lezen en Spelling. In april nemen we de Cito eindtoets af. 

Schoolkamp
In de maand juni gaat groep 8 op schoolkamp.
We nemen ouders mee voor de begeleiding.

Musical
In de laatste schoolweek is er voor de ouders van groep 8 een afscheidsavond waarbij de kinderen ook een musical gaan opvoeren.