Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Rekenen

De kinderen in groep 4 gaan verder met de rekenmethode "Pluspunt".
Wat komt er allemaal aan de orde:

·          Omgaan met getallen en hoeveelheden tot en met 100
·          Het verkennen van getallen en hoeveelheden boven 100
·          Automatiseren en memoriseren van de optel- en aftreksommen t/m 20
·          Optellen en aftrekken onder 100
·          Handig rekenen onder 100
·          De tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10
·          Meten
·          Inhoudsmaten
·          Hele, halve en kwarturen op een analoge klok
·          Waarde van geld (euro)
·          Omgaan met verhoudingen
·          Plattegronden en bouwtekeningen
·          Staafgrafieken

De rekenmethode bestaat uit twaalf hoofdstukken, die ieder een eigen thema hebben. Ieder hoofdstuk bestaat uit lessen die met de leerkracht worden gedaan en lessen die de kinderen zelfstandig kunnen maken. Na elk hoofdstuk (elf lessen) volgt er een toetsles. N.a.v. de toets gaan de kinderen de leerstof herhalen (voor kinderen die de leerstof nog niet voldoende beheersen) of met verrijkende opdrachten werken (voor degenen die de stof voldoende beheersen). Daardoor kan het voorkomen dat een bepaalde bladzijde bij sommige kinderen niet of slechts gedeeltelijk is gemaakt/nagekeken, of door het kind zelf is gecorrigeerd. Daarna begint de gehele groep aan een nieuw blok.

Herhaling is van belang zeker bij onderwerpen als tafels, waarde van geld en klokkijken. Het is voor kinderen belangrijk ook thuis met deze onderwerpen in aanraking te komen.

TIP: om aansluitend aan school extra digitaal te oefenen werken wij met het programma Rekentuin, waarvoor de
        kinderen een inlogcode hebben.