Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Kennismakingsgesprek

Willen jullie kennis maken met ons en onze school dan zijn jullie heel erg welkom. Onze school wordt gemaakt door de mensen die er werken.
Tijdens het kennismakingsgesprek  met de directeur en/of Interne begeleider vertellen zij over onze werkwijze en worden jullie rondgeleid door onze school om een kijkje te nemen bij de dagelijkse arbeid.
Wie zijn die mensen die werken in OBS De Klimop?
Als jullie kind onze school bezoekt zullen jullie het meest contact hebben met de leerkracht van de groep. De leerkrachten van onze school zijn duizendpoten, die een veilige omgeving weten te creëren voor jullie kind. Met hun pedagogische en didactische kennis begeleiden ze kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Met luisteren, tact en geduld investeren leerkrachten in het groepsgevoel, met ruimte voor de authenticiteit van elk kind. 

Naast de leerkracht werkt er in onze school ook een intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg in onze school.
Maak ook kennis met onze conciërge op de dinsdag. Hij maakt tijd om jullie te ontvangen voor praktische vragen… Kinderen halen een pleister of handdoek.

Jullie kunnen voor je kind gebruik maken van professionele opvang door ik
OOK!. Daardoor kunnen wij, als kindcentrum, een breed dagarrangement aanbieden. 
In iedere groep wordt aandacht besteed aan compacten en verrijken van de reguliere leerstof.
De directie schept de voorwaarden waarbinnen alle mensen die OBS De Klimop vormen, het beste uit zich te zelf te kunnen halen. Ze schept de voorwaarden voor een open en prettig werkklimaat.


Maak voor een kennismaking een afspraak met:
Ingrid Maes, locatiedirecteur OBS De Klimop

Mail    
info@obsdeklimopnederweert.nl 
 Tel     0495-631900