Talent ontwikkelen met hoofd, hart en handen
Talenten ontwikkelen met hoofd, hart en handen
 

                     
                    
Kennis                         Gevoel                             Toepassen
                    Inzicht                    Betrokkenheid                       Uitvoeren
                   Reflectie                       Passie                                Maken
                   Cognitie                    Enthousiasme                          Doen
  

Talenten ontwikkelen vanuit een gedegen basis
Wij brengen onze kinderen een gedegen basis bij aan kennis en vaardigheden op het gebied van rekenen en taal. Opbrengstgericht werken noemen wij dat. Vervolgens onderzoeken we op welke gebieden een kind excelleert en in de toekomst kan excelleren. Bewust en actief stimuleren we de ontwikkeling van die talenten.
 
Meervoudige intelligentie, meerbegaafdheid
Kinderen kunnen veel verschillende talenten hebben, zoals bij taal, rekenen, muziek en drama. Wij leren kinderen hun eigen talent en daarbij behorende intelligentie  (klik HIER ) te ontdekken, te benutten en te ontwikkelen. Muziekknap maar moeite met rekenen? De tafels zingend leren helpt!
Voor kinderen die meer- of  hoogbegaafd
(klik HIER ) zijn, hebben wij een verbreed en/of verdiept leerstofaanbod.
 
Coöperatief leren
Samenwerken met anderen is een zeer belangrijke vaardigheid in het onderwijs, maar ook later in de maatschappij. Uit onderzoek blijkt dat samenwerking een sterk positieve invloed heeft op het leereffect. Wij leren kinderen daarom op een gestructureerde manier met elkaar samenwerken 
 (klik HIER ).
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Leren kan alleen plaatsvinden als kinderen goed in hun vel zitten. Onze leerkrachten hebben daarom veel aandacht voor het welbevinden van de kinderen. Daarnaast besteden we structureel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van de methode Leefstijl
 (klik HIER ) en de weerbaarheidstraining Rots en water  (klik HIER ).